-2

-2

ניקוד החוק

הקרן לעידוד העסקת אזרחים ותיקים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק