-2

-2

ניקוד החוק

עיסוק במתן שירותי תפעול

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק