-3

-3

ניקוד החוק

פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל)

פ/5362/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק