-1

-1

ניקוד החוק

פטור מארנונה לבתי חיילים

פ/5308/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק