-1

-1

ניקוד החוק

בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון – מימון פעילות מוסדות ההנצחה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק