-1

-1

ניקוד החוק

הוספת ענפי ההסעדה והאבטחה ביישובי הגליל והנגב לרשימת העבודות המועדפות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק