-1

-1

ניקוד החוק

ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק