3

3

ניקוד החוק

קידום מתחרים ולהגברת יעילות במתן רישיונות והיתרים בענף הפיננסים

פ/5272/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק