-1

-1

ניקוד החוק

היקף משרתה של עובדת הוראה לעניין קבלה למעון יום והשתתפות בעלות שכר לימוד במעון יום

פ/5274/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק