1

1

ניקוד החוק

איסור כספים קואליציוניים

פ/5666/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק