-2

-2

ניקוד החוק

קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה

פ/5680/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק