-2

-2

ניקוד החוק

קבלת תשלום בכרטיס חיוב

פ/5804/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק