1

1

ניקוד החוק

מתן כספי הפקדון לחיילים בודדים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק