-3

-3

ניקוד החוק

זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות שנמכר

פ/5499/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק