-2

-2

ניקוד החוק

שוויון מגדרי בהשמעת יצירה ישראלית ברדיו האזורי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק