-1

-1

ניקוד החוק

איסור מתן פטור ממס ברכישת טבק

פ/5620/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק