1

1

ניקוד החוק

תיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48) (תיקון – ביטול החוק)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק