1

1

ניקוד החוק

הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק