-2

-2

ניקוד החוק

איסור גביית תשלום בעד תקופת התמחות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק