-2

-2

ניקוד החוק

חוק איסור הפליה בדיור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק