-1

-1

ניקוד החוק

דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק