-3

-3

ניקוד החוק

הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק