-1

-1

ניקוד החוק

הכרה בעובדים מקומיים ישראלים כעובדי מדינה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק