-1

-1

ניקוד החוק

העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – פיצויי פיטורים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק