1

1

ניקוד החוק

אימוץ על ידי בני זוג

פ/5707/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק