1

1

ניקוד החוק

החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו מאורת בידוד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק