2

2

ניקוד החוק

ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין

פ/5826/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק