1

1

ניקוד החוק

עוסק שאינו ספק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק