-1

-1

ניקוד החוק

שעות היעדרות מעבודה לאישה בהיריון בר-סיכון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק