-1

-1

ניקוד החוק

הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי

פ/5744/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק