-3

-3

ניקוד החוק

סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק