-1

-1

ניקוד החוק

תחילת יום הזיכרון ועצרת זיכרון מרכזית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק