-1

-1

ניקוד החוק

יצירת שש רמות של גמלת סיעוד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק