-1

-1

ניקוד החוק

הטמעת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק