-1

-1

ניקוד החוק

מימון הריסת מבנה על חשבון המדינה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק