1

1

ניקוד החוק

פיצול דירות ביישובים כפריים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק