-2

-2

ניקוד החוק

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק