1

1

ניקוד החוק

ניכוי הוצאות הנפקה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק