-1

-1

ניקוד החוק

זכאות סטודנט לתואר שני להיבחן בשני מועדים

פ/5310/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק