-1

-1

ניקוד החוק

הנגשת רשת אינטרנט אלחוטית במוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים לציבור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק