-1

-1

ניקוד החוק

יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון – חובת לימוד במוסדות חינוך)

פ/5488/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק