-1

-1

ניקוד החוק

הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק