1

1

ניקוד החוק

משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הגדרת אלמן ושכול)

פ/5820/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק