-1

-1

ניקוד החוק

ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק