-2

-2

ניקוד החוק

מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק