-2

-2

ניקוד החוק

רכש מערכת הביטחון ורכש גומלין ביטחוני

פ/5746/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק