-2

-2

ניקוד החוק

הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק