-1

-1

ניקוד החוק

שעת היעדרות לעובדת שעתית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק