-2

-2

ניקוד החוק

הגדלת קצבת נכות לגובה שכר המינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק