-1

-1

ניקוד החוק

זכאות לקבלת קצבת זקנה לעובד עצמאי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק